Zimmer

        Preis Übernachtung  pro Nacht                           Preise für eine                                                                                                  Woche 
 
Fleur de Geisha                     85 euro                             75 euro
Montagne bleu                      85 euro                             75 euro
Sherpas                                    85 euro                            70 euro
Ikebana                                                                              125 euro
Jasmin                                     85 euro                            75  euro
 
Preis Übernachtung, Frühstuch im Preis einbegriffen 
Preis "Table d'hôtes" 30 euro
 
die Kirche Saint Martin
die Kirche Saint Martin